Projekt numer POIS.02.05.00-00-0020/18 pod nazwą „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa” jest realizowany w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Numer umowy o dofinansowanie:

POIS.02.05.00-00-0020/18-00 z dnia 08.07.2019 r.

Beneficjent:

Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Telefon: 17 22 71 333

Faks: 17 22 72 939

e-mail: um@ekolbuszowa.pl

strona internetowa: www.kolbuszowa.pl

Budżet projektu:

Wartość ogółem: 2 933 674,68 zł

Dofinansowanie:  2 052 878,84 zł

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-05-24 11:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 876 458