• Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące
    zieleni miejskiej – 1 szt.
  • Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów - 2,15 ha
  • Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami /pracami w ramach projektów - 3,00 ha
  • Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji - 0,25%

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-12-01 12:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 812 460