Opis projektu


Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej

Projekt „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” jest realizowany w ramach w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jest to projekt infrastrukturalny, realizowany przez Województwo Podkarpackie PKP PLK S.A.  oraz 16 podkarpackich gmin wśród których jest Gmina Kolbuszowa.

W ramach przedsięwzięcia zbudowana zostanie linia kolejowa do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, wybudowane będą dodatkowe przystanki kolejowe, mijanki dla pociągów, obiekty inżynierskie. Powstaną także parkingi w systemie park and drive, które wyposażone będą w stojaki rowerowe.

Województwo Podkarpackie odpowiada za całość jego realizacji. Gminy mają za zadanie stworzyć parkingi w systemie park and drive, utwardzić drogi dojazdowe, wybudować chodniki i postawić stojaki rowerowe.

Koszt projektu  to 301 087 338,22 PLN. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 244 786 453,84 PLN, kwota dofinansowania 208 068 485,76 PLN czyli 85%.

Zakres rzeczowy Gminy Kolbuszowa obejmuje:

ST Kolbuszowa:

 1. Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP
 2. Budowa parkingu przy stacji kolejowej na 60 miejsc postojowych (w tym 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych) oraz montaż wiaty i stojaka na 10 rowerów
 3. Budowa oświetlenia parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej
 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3985R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej na odcinku ok. 370m polegająca na budowie zjazdów, chodnika i zatok postojowych (27 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 4 miejsca postojowe dla autobusów)
 5. Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 10 3985R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej
 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3987R ul. Fabrycznej na odcinku ok. 265m polegającej na przebudowie nawierzchni drogi, budowie chodnika i zatoki postojowej (17 miejsc postojowych dla samochodów osobowych - w tym 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych) oraz montaż wiaty i stojaka na 10 rowerów
 7. Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 10 3987R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej

PO Kolbuszowa Górna: 

Budowa parkingu na 20 miejsc postojowych

 1. Budowa chodnika wzdłuż parkingu oraz do peronu kolejowego
 2. Stojaki rowerowe z zadaszeniem na 10 miejsc rowerowych

PO Widełka

 1. Budowa drogi dojazdowej na odcinku ok. 202m polegającej na przebudowie nawierzchni drogi oraz budowie dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
 2. Budowa zatoki postojowej (10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych)

Wartość projektu dla części dotyczącej Gminy Kolbuszowa: 4 276 557,22 zł

Dofinansowanie z POIiŚ: 2 955 344,42 zł

 

Linki:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/

https://www.cupt.gov.pl/

https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/infrastruktura-kolejowa/6295-projekt-budowa-podmiejskiej-kolei-aglomeracyjnej-pka

http://kolbuszowa.pl/20-aktualnosci/55-aktualnosci/5480-przebudowa-dworca-w-kolbuszowej.html?5480,1#ak5480

WIZUALIZACJA

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2022-05-24 10:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 876 062