Budynek dworca w przebudowie


Przebudowa budynku dworca w Kolbuszowej 

Za kilkanaście miesięcy Kolbuszowa będzie przyjmować pasażerów w nowoczesnym centrum przesiadkowym. Przebudowa dworca to jedna z najważniejszych inwestycji prowadzonych w mieście. W obiekcie zostaną zastosowane udogodnienia dla wszystkich grup podróżnych.

Na placu budowy widać postępy, a zakończenie robót planowane jest na koniec br. Na budynku jest już wykonana konstrukcja dachowa. Wkrótce rozpocznie montaż stolarki okiennej oraz elewacji. Wewnątrz kontynuowane są roboty instalacyjne oraz prace przygotowawcze pod budowę ścianek działowych. Na zewnątrz budowlańcy wykonują odwodnienie placu.

Inwestycja obejmuje: nadbudowę i przebudowę budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowę zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym, przebudowę placu dworcowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przebudowa budynku dworca to jedno z zadań w ramach włączenia Kolbuszowej do programu Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Ponadto przebudowano już ul. Fabryczną. Dodatkowo zbudowana zostanie droga dojazdowa do przystanku w Widełce wraz z nowymi miejscami parkingowymi, powstanie przystanek w Kolbuszowej Górnej z parkingiem i chodnikiem do peronu oraz przebudowana będzie ul. Ks. Ruczki. Wartość projektu wynosi ponad 8,5 mln zł. Pozyskane dofinansowanie to prawie 3 mln zł.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 13:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 385