Opis projektu - Bezpieczne przejścia dla pieszych


Nazwa projektu: „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Kolbuszowa w rejonie ulic: Krzaklewskiego, Grunwaldzkiej, Narutowicza, Krakowskiej”

 

Nr umowy o dofinansowanie: RFRD-G24/B/2021 z dnia 18.08.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 298 465,79 zł

Kwota wkładu własnego: 90 589,79 zł

Kwota dofinansowania: 207 876,00 zł

Cele projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości.

 

Przejście nr 1 – ulica Narutowicza

Zakres prac: zaplanowano utworzenie przejścia dla pieszych wyposażonego w system oznakowania aktywnego, w skład którego wchodzą: czujniki ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe, obustronne zaniżenie nawierzchni chodnika w strefie oczekiwania, wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchni - w celu zwiększenia orientacji przestrzennej oraz kierowania osób z dysfunkcjami wzroku, a także zastosowanie spójnego oznakowania poziomego i pionowego w postaci znaków fluorescencyjnych D-6 F, wykonanie dedykowanego oświetlenia umieszczonego przed przejściem dla pieszych.

 

Przejście nr 2 – ulica Krakowska

Zakres prac: planuje się wykonanie przejścia wyniesionego z obustronnym zaniżeniem nawierzchni chodnika w strefie oczekiwania, wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchni - w celu zwiększenia orientacji przestrzennej oraz kierowania osób z dysfunkcjami wzroku, a także zastosowanie spójnego oznakowania poziomego i pionowego w postaci znaków fluorescencyjnych D-6 F, wykonanie dedykowanego oświetlenia umieszczonego przed przejściem dla pieszych.

 

Przejście nr 3 – ulica Grunwaldzka

Zakres prac: zaplanowano utworzenie przejścia dla pieszych poprzez  budowę dojścia do przejścia dla pieszych o szer. 4,0 m i dł. 4,3-4,6 m – po lewej stronie drogi, połączenie z istniejącym chodnikiem, zaniżenie nawierzchni chodnika w strefie oczekiwania – po prawej stronie drogi, wykonanie spójnego oznakowania poziomego i pionowego w postaci znaków fluorescencyjnych D-6 F, wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchni – w celu zwiększenia orientacji przestrzennej oraz kierowania osób z dysfunkcjami wzroku, wykonanie dedykowanego oświetlenia umieszczonego przed przejściem dla pieszych.

 

Przejście nr 4 – ulica Krzaklewskiego

Zakres prac: (skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego) - planuje się wykonanie przejścia wyniesionego z obustronnym zaniżeniem nawierzchni chodnika w strefie oczekiwania, wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchni - w celu zwiększenia orientacji przestrzennej oraz kierowania osób z dysfunkcjami wzroku, a także zastosowanie spójnego oznakowania poziomego i pionowego w postaci znaków fluorescencyjnych D-6 F, wykonanie dedykowanego oświetlenia umieszczonego przed przejściem dla pieszych.

 

Przejście nr 5 – ulica Krzaklewskiego

Zakres prac: W obrębie skrzyżowania ulicy Krzaklewskiego z ulicą Obrońców Pokoju planuje się wykonanie przejścia dla pieszych poprzez budowę dojścia do przejścia dla pieszych po prawej stronie drogi: chodnik o dł. ok 15 m i szer. 2,0 m połączone z istniejącym chodnikiem, zaniżenie nawierzchni chodnika w strefie oczekiwania – po lewej stronie drogi, wykonanie spójnego oznakowania poziomego i pionowego w postaci znaków fluorescencyjnych D-6 F, wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchni – w celu zwiększenia orientacji przestrzennej oraz kierowania osób z dysfunkcjami wzroku, wykonanie dedykowanego oświetlenia umieszczonego przed przejściem dla pieszych.

Projekt współfinasowany ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych.

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-05-24 10:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 876 189