Opis projektów


Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046R Kolbuszowa Górna - Wojków Dolny od km 0+000 do km 1+800,00

Całkowita wartość zadania: 1 554 566,04 zł

Kwota dofinansowania: 692 852,04 zł

Zakres prac:

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, przebudowę istniejących przepustów pod drogą, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę systemów odwodnienia drogi, wzmocnienie konstrukcyjne korpusu drogowego, wykonanie miejscowe poszerzeń drogi, wykonanie mijanek.

Parametry drogi:

- Klasa drogi – D;

- Nośność nawierzchni: 100 kN/oś;

- Przekrój jednojezdniowy;

- Szerokość jezdni: 1x3,5 m;

- Mijanki (3szt.) o szerokości 5m;

- Pobocza utwardzone o szerokości 2x0,75m;

- Odwodnienie powierzchniowe do rowów otwartych (po stronie prawej w km od 0+977 do 1+090, od 1+483 do 1+553 i od 1+763 do 1+842 poprzez korytka).

Rozbudowa drogi gminnej nr 104011 R ul. Piaskowej w Kolbuszowej w km 0+004,00 do 1+827,60

Całkowita wartość zadania: 1 704 269,84 zł

Kwota dofinansowania: 551 311,84 zł

Zakres prac:

- wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej w km od 0+485,00 do km 1+827,60;

- budowę lewostronnego chodnika o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej na długości 611 mb (w od km 0+004,00 do km 0+615,00);

- przebudowę zjazdów;

- przebudowę  przepustów;

- odwodnienie drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej  na odcinku 750 m, następnie do przebudowywanych otwartych rowów;

- przebudowę skrzyżowania z ul. Krakowską w km 1+827,60;

- wykonanie zjazdów z ul. Piaskowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kruszywa oraz nawierzchni bitumicznej w km od 0+069,00 do 1+795,00

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-05-24 11:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 876 338