Opis przedmiotu inwestycji


Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż jednostek odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Kolbuszowa i gminy Dzikowiec, które będą realizowane w ramach projektu: „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE na podstawie Umowy o dofinansowanie numer RPPK.03.01.00-18-0054/17-00 z dnia 13.12.2019 r.

Lider projektu: Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 -100 Kolbuszowa

Gmina partnerska: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36 -122 Dzikowiec

Zamówienie zostało podzielone na cztery części:

Zadanie nr 1: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”

Wykonawca: JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino

- instalacja PV o mocy 2,38 kWp, falownik 1 fazowy – producent – SUNPRO SPP340, AFORE HNS2500TL-1 [1 MPPT]

- instalacja PV o mocy 2,72 kWp, falownik 1 fazowy – producent – SUNPRO SPP340, AFORE HNS3000TL-1 [1 MPPT], AFORE HNS3000TL [2 MPPT]

- instalacja PV o mocy 2,72 kWp, falownik 3 fazowy – producent – SUNPRO SPP340, AFORE BNT003KTL [2 MPPT]

- instalacja PV o mocy 3,4 kWp, falownik 1 fazowy – producent – SUNPRO SPP340, AFORE HNS3000TL-1 [1 MPPT], AFORE HNS3000TL [2 MPPT]

- instalacja PV o mocy 3,4 kWp, falownik 3 fazowy – producent – SUNPRO SPP340, AFORE BNT003KTL [2 MPPT

Zadanie nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.”

Wykonawca: INERGIS Spółka Akcyjna, ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa

- 3,4 kW 200l – producent ZHEJIANG ZHONGGUANG ELECTRICAL CO., LTD/ Typ ATb34R1

- 3,4 kW 200l – producent ZHEJIANG ZHONGGUANG ELECTRICAL CO., LTD/ Typ ATb34R1

Zadanie nr 3: „Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u.”

Wykonawca: GEO TEO Teodor Kocur, ul. Podkarpacka 6B, 35-082 Rzeszów

- 6 kW – producent STEIEBEL ELTRON WPF 07 PREMIUM

- 10 kW – producent STEIEBEL ELTRON WPF 10 PREMIUM

- 13 kW – producent STEIEBEL ELTRON WPF 13 PREMIUM

Zadanie nr 4: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę”

Wykonawca: Flexipower Group Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Kudrowice 12, 95-200 Pabianice

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET STANDARD - MOC 15 kW- KBS1

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET STANDARD - MOC 20 kW- KBS2

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET STANDARD - MOC 25 kW KBS3

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET PREMIUM - MOC 10 kW KBP1

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET PREMIUM - MOC 15 kW KBP2

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET PREMIUM - MOC 20 kW KBP3

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET PREMIUM - MOC 25 kW KBP4

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET KONDENSACYJNY - MOC 30 kW KBK1

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET KOMPAKTOWY PIONOWY - MOC 10 kW KBKP1

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET KOMPAKTOWY PIONOWY - MOC 15 kW KBKP2

Na kompletny wniosek składają się:

  • Formularz zgłoszeniowy (1 egz.)
  • Deklaracja udziału w projekcie (1 egz.)
  • Umowa użyczenia nieruchomości (2 egz.)
  • Oświadczenie o pomocy de minimis (1 egz.) – dotyczy wszystkich osób wnioskujących o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej
  • Dokument potwierdzający prawo własności – wyciąg z ksiąg wieczystych, akt notarialny, postanowienie sądu lub umowa najmu/dzierżawy/użyczenia
  • Dokumenty potwierdzające spełnianie przynajmniej jednego z kryteriów społeczno-ekonomicznych (jeśli dotyczy) – szczegóły w Regulaminie
  • Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowo budowanego (dot. zasiedlenia budynku nowo budowanego)

Szczegóły dotyczące podpisywania umów z wykonawcami oraz montażu  poszczególnych instalacji będą publikowane na bieżąco na stronie www.kolbuszowa.pl

Osoby do kontaktu :  17 2271 333

Wioletta Gola – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wew. 340

Ewa Słabicka - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wew. 340

W ramach Projektu można uzyskać dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej, kotła opalanego biomasą, powietrznej pompy ciepła oraz gruntowej pompy ciepła.

Projekt ma charakter „parasolowy”, co oznacza, że to Gmina przygotowuje, zleca i koordynuje montaż instalacji dostępnych w Projekcie. Realizacja projektu planowana jest na lata 2020–2021.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-05-24 10:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 876 278