Instalacje OZE w Gminie


Podpisanie umowy 

Ponad 8,5 mln zł wyniesie realizacja projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”. W tym tygodniu podpisano pierwsze umowy na montaż instalacji w domach mieszkańców. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców projektu, który został podzielony na cztery części:

Zadanie nr 1: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”

Zadanie nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.”

Zadanie nr 3: „Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u.”

Zadanie nr 4: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę”

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 84% netto na każde zadanie. Liderem projektu jest gmina Kolbuszowa w partnerstwie z gminą Dzikowiec.

Przedmiotową inwestycją objętych będzie co najmniej 499 gospodarstw domowych, w których przewidziano dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w tym:

  • 482 instalacje fotowoltaiczne,
  • 69 instalacji powietrznych pomp ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej,
  • 33 instalacje gruntowych pomp ciepła,
  • 3 instalacje kotłów na biomasę.

W przypadku, gdy zostaną wolne środki do wykorzystania, planowany jest nabór uzupełniający.

Przewidywany termin zakończenia montażu odnawialnych źródeł energii to pierwszy kwartał 2022 roku.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-09 15:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 467 157