Zapytanie ofertowe nr ZRG.271.3.2015.AW na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy


ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZRG.271.3.2015.AW z dnia 29.05.2015 r. na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest  z 9  budynków  gospodarczych / wiat / oraz 13 pryzm znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Ozimek. Łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do:

  1. Usługa kompleksowa (demontaż płyt azbestowych z dachów budynków gospodarczych / wiat, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - łączna przewidywana powierzchnia dachów do zdjęcia 1072,5 m2 , ok. 17,71 Mg.
  2. Usługa niepełna (załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych), przewidywana ilość płyt luzem 918,5 m2 , ok. 15,17 Mg.
  3. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi 1991,0 m2 ,
    32,88 Mg.
  4. Wykaz nieruchomości, na których należy wykonać prace objęte Zamówieniem zawiera Załącznik Nr 1.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-05-24 11:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 876 465