Zapytanie ofertowe nr ZRG.271.01.2015.MM na dostawę i montaż wyposażenia szatni oraz ubikacji dla mężczyzn, kobiet i osób niepełnosprawnych w budynku Domu Kultury


ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 06.02.2015r. na dostawę i montaż wyposażenia szatni oraz ubikacji dla mężczyzn, kobiet i osób niepełnosprawnych w budynku Domu Kultury w Ozimku – w związku z przebudową budynku Domu Kultury w Ozimku przy ul. Dłuskiego 4

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest  z 9  budynków  gospodarczych / wiat / oraz 13 pryzm znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Ozimek. Łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do:

  1. Usługa kompleksowa (demontaż płyt azbestowych z dachów budynków gospodarczych / wiat, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - łączna przewidywana powierzchnia dachów do zdjęcia 1072,5 m2 , ok. 17,71 Mg.
  2. Usługa niepełna (załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych), przewidywana ilość płyt luzem 918,5 m2 , ok. 15,17 Mg.
  3. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi 1991,0 m2 ,
    32,88 Mg.
  4. Wykaz nieruchomości, na których należy wykonać prace objęte Zamówieniem zawiera Załącznik Nr 1.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-16 14:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 501 876