Przegląd inwestycji w gminie


Boisko sportowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej w Weryni. 
2016-09-06

Trwa realizacja inwestycji w Gminie Kolbuszowa. Poniżej przegląd najważniejszych zadań.

 

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Weryni

Na ukończeniu są prace przy budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Weryni.

W ramach projektu powstaje boisko o wymiarach 48mx25m z nawierzchnią trawy syntetycznej obejmujące pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej oraz boisko do koszykówki, dwa boiska do siatkówki i kort tenisowy. Ponadto boiska zostaną ogrodzone i oświetlone. Teren zostanie ukształtowany i zagospodarowany. Na placu staną dwurzędowe trybuny na 100 miejsc.

Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu gminy z udziałem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Koszt inwestycji 310 tys. zł.

                                         

 

Rozbudowa SP w Weryni

Dobiega końca rozbudowa Szkoły Podstawowej w Weryni. W dobudowanej części znajduje się sala gimnastyczna, przedszkole oraz łącznik z pomieszczeniami zaplecza szatniowo- sanitarnego, pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i administracyjne. Inwestycja obejmuje również budowę zjazdu publicznego, wykonanie placów, dróg i chodników oraz nasadzenie zieleni. Wartość zadania to prawie 3,3 mln. zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków UE i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

       

Gmina Kolbuszowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w gminie Kolbuszowa” oraz Rozwój infrastruktury sportowo – edukacyjnej oraz doposażenie placówek oświatowych w Gminie Kolbuszowa”

   

Projekt „Rozwój infrastruktury sportowo – edukacyjnej oraz doposażenie placówek oświatowych w Gminie Kolbuszowa” obejmuje zakup wyposażenia dydaktycznego dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Do placówek trafi 18 zestawów tablic interaktywnych (tablica, projektor, laptop), 1 ekran dotykowy oraz 24 zestawy klocków edukacyjnych umożliwiających układanie i programowanie oraz sterowanie wykonanymi modelami.

Budowa chodnika w Kupnie
Zakończono prace przy budowie chodnika w Kupnie. Jest to kontynuacja chodnika wykonanego w poprzednich latach. Chodnik powstał na odcinku ok. 600 metrów w stronę kościoła. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 tys. zl.

 

  

Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Tyszkiewiczów

Ponad 190 tys. zł. kosztowała przebudowa kanalizacji deszczowej o długości 319 m w rejonie ul. Tyszkiewiczów w Kolbuszowej oraz w Kolbuszowej Dolnej.

Prace polegały na przebudowie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniu nawierzchni chodników z kostki, parkingu o nawierzchni asfaltowej trawników z zasianiem trawy.

   

Rozbudowa ul. Wolskiej

Do końca października potrwają prace przy modernizacji ponad 3 km odcinka ul. Wolskiej. Do tej pory wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy i kanalizację sanitarną z przyłączami w rejonie Parku Etnograficznego za kwotę 140 tys. zł. Odcinek kanalizacji deszczowej został wykonany od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej.

W związku z rozbudową ulicy przebudowano również gazociąg na kwotę 284 tys. zł.

Położono pierwszą warstwę zasadniczą z betonu asfaltowego na odcinku od Skansenu do skrzyżowania z drogą powiatową Nowa Wieś-Domatków.

Do wykonania została konstrukcja do wzmocnienia nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Piłsudskiego do Skansenu, zjazdy, pobocza, chodniki z kostki brukowej, regulacja rowów, poszerzony chodnik z funkcją ścieżki rowerowej oraz oznakowanie.

Całkowity koszt modernizacji drogi wyniesie ponad 2,5 mln. Środki na realizację inwestycji pochodzą ze środków gminy, z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

   

Zakończono modernizację przedszkola w Widełce. Prace przeprowadzono wewnątrz obiektu oraz wymieniono pokrycie dachowe. Koszt inwestycji wyniósł ponad 130 tys. zł. Ponad 80 tys. zł. kosztował remont pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Widełce.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy przebudowie drogi gminnej wewnętrznej Poręby Kupieńskie-Budy Głogowskie. Kolejne zadanie to remont drogi gminnej Widełka-Majdan na odcinku 460 m od skrzyżowania drogi powiatowej Widełka-Hucisko. Zakres prac obejmuje również  przebudowę  odcinka  sieci  gazowej, zabezpieczenie sieci wodociągowej i energetycznej. Koszt przedsięwzięcia to 295 tys. zł.

Blisko 267 tyś. będzie kosztować przebudowa ul. 22 lipca na odcinku 700 m. w zakresie wykonania nowej nawierzchni. Prace zakończą się w październiku.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę drogi gminnej na ul. Piaskowej. Planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z betonu asfaltowego. Koszt zadania to 100 tys. zł.

100 tys. zł wyniesie kolejny etap budowy chodnika w Kupnie na dł 300 m. Wyremontowany zostanie również chodnik na ul. Szopena od ul. Grunwaldzkiej na odcinku 140 m.

Ponadto została podpisana umowa o dofinasowanie projektu pn. Budowa drogi gminnej publicznej numer 150501 R w Kolbuszowej Dolnej”. Wartość zadania wyniesie blisko 750 tys. zł. a dofinansowanie 380 tys. zł. Realizację zadania planuje się na 2017 r.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-12-01 12:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 812 787