Dzienny Dom „Senior+” w Hucie Przedborskiej zaprasza


Dzienny Dom „Senior+” w Hucie Przedborskiej 
2017-12-07

W miejscowości Huta Przedborska, powstaje pierwszy w Gminie Kolbuszowa Dzienny Dom „Senior+”.

Głównym celem działalności Dziennego Domu „Senior+” jest zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji z życia społecznego Seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań. W zajęciach Dziennego Domu „Senior+” mogą wziąć udział zarówno kobiety jak i mężczyźni, nieaktywni zawodowo, w wieku co najmniej 60 lat.

Dzienny Dom „Senior+” w Hucie Przedborskiej powstanie w budynku byłej szkoły podstawowej. Będzie to miejsce wspólnych spotkań i przede wszystkim aktywizacji 15 Seniorów. W przypadku większego zainteresowania jest możliwość przyjęcia do Domu do 25 Seniorów. Do dyspozycji Seniorów zostanie przeznaczonych kilka odpowiednio wyposażonych sal m. in. pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań i jadalni, pomieszczenie klubowe wyposażone m. in. w telewizor i komputer, pomieszczenie do odpoczynku z miejscami leżącymi oraz sala, w której będzie prowadzona rehabilitacja. Planowany termin oddania do użytku Dziennego Domu „Senior+” to koniec tego roku. Obecnie w placówce zakończono prace remontowe. Do końca grudnia będzie ona wyposażona w niezbędny sprzęt i meble. W styczniu przyszłego roku Seniorzy będą już mogli z niej korzystać.

Placówka dziennego pobytu „Senior +” zapewni osobom starszym pomoc w czynnościach dnia codziennego, tj. usługi socjalne (w tym m.in. zapewnienie posiłku, usługi rehabilitacyjne), edukacyjne (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne), a także zajęcia: kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne), aktywności ruchowej (takie jak kursy tańca, nordic walking), aktywizujące społecznie (np. organizacja Dni Seniora, współpraca z m.in.: przedszkolami) czy terapii zajęciowej (muzykoterapia, treningi umysłu itp.).

Wszystkim skierowanym Seniorom zapewniony zostanie ciepły posiłek oraz bezpłatny dowóz z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej i z powrotem.

Od  stycznia 2018 r. będzie czynna od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 8 godzin dziennie.

Za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej będzie ustalana opłata. Kryteria odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej. Wysokość opłaty uzależniona będzie od wysokości dochodu. Nieodpłatnie z pobytu w Dziennym Domu skorzystają osoby, których dochód mieści się w kryteriach dochodowych ustalonych w ustawie o pomocy społecznej, czyli dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie będzie wyższy niż 634 zł, a w przypadku rodzin dochód przypadający na 1 osobę nie większy niż 514 zł.

Rekrutację do udziału w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” prowadzi Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Z wszystkimi chętnymi osobami zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy, a następnie zostanie wydana decyzja kierująca, oraz decyzja ustalająca odpłatność.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej, proszone są o składanie formularza zgłoszeniowego u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Formularz można również złożyć za pośrednictwem innych osób.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 Kolbuszowa oraz na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego www.kolbuszowa.pl (aktualności) lub Ośrodka Pomocy Społecznej www.mgopskolbuszowa.pl  (aktualności).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy lub pod nr telefonu 17 2271 133.

 

Zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Kolbuszowa współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz środków własnych Gminy Kolbuszowa.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-01-23 15:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 510 318