Budowa i remonty dróg


Droga Kolbuszowa Górna -Wojków Dolny 
2018-02-09

W trakcie realizacji jest budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z miejscami postojowymi oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Zadanie obejmuje wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej betonu asfaltowego, regulacje wpustów ulicznych i studni rewizyjnych. Koszt inwestycji to 141 tys. zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony celem wyłonienia wykonawcy przebudowy ul. 11 Listopada. W ramach inwestycji planuje się wymianę warstw asfaltu, przebudowę ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych. Zakres robót będzie obejmował również przebudowę gazociągu i kanalizacji deszczowej. Powstanie dodatkowo 69 miejsc postojowych po stronie lewej oraz wymienione zostanie oświetlenie i pojawi się nowa zieleń.

W 2017 roku wykonano przebudowę, rozbudowę drogi Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny na odcinku 500 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 9. Koszt zadania wyniósł 236 tys. zł. Prace będą kontynuowane w roku bieżącym. W budżecie na 2018 rok są zabezpieczone środki na realizację inwestycji w wysokości 100 tys. zł. Gmina Kolbuszowa jest w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID na wykonanie 1,8 km drogi od drogi powiatowej do wykonanego odcinka.

Kontynuowane będą również prace przy przebudowie drogi Widełka – Majdan. Planowane jest wykonanie odcinka ok. 250 metrów o nawierzchni asfaltowej. W roku 2017 wykonano przebudowę drogi na odcinku 200 metrów. Koszt zadania wyniósł 154 tys. zł.

Przy udziale finansowym Gminy Kolbuszowa będą realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych budowy chodników w Widełce oraz Przedborzu. Planuje się również wspólnie z samorządem województwa podkarpackiego rozbudowę drogi wojewódzkiej Kolbuszowa - Sędziszów Młp. Prace obejmą budowę chodnika w Bukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z zatokami autobusowymi.

W tym roku zaplanowano także: kontynuację przebudowy ul. Piaskowej, przebudowę drogi – łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego oraz budowę miejsc postojowych w Zarębkach.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-02-21 10:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 674 976