Inwestycje w Gminie


Inwestycje w Gminie 
2018-02-09

Najważniejsze inwestycje w 2018 roku realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej aglomeracji Kolbuszowa” wyniosą ponad 15 mln złotych. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to ponad 7,8 mln zł. W ramach tych zadań wykonana zostanie:

  • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej w zlewni ul. Partyzantów
  • budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III
  • budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego
  • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej  w zlewni ul. Wojska Polskiego, Matejki, Bytnara, Obrońców Pokoju
  • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Obrońców Pokoju od ul. Topolowej do Nowej Wsi
  • wdrożenie systemu zarzadzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa
  • opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej

W tym roku zakończy się również modernizacja i adaptacja budynku Muzeum (dawna synagoga) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej, a także automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej. W budżecie gminy na to zadanie  zarezerwowano ponad 100 tys. zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to koszt ponad 1,15 mln zł. Dofinansowanie inwestycji z EFRR wyniesie ponad 760 tys. zł. Na przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej przewidziano 180 tys. zł. Przebudowany zostanie również budynek OSP w Świerczowie.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-02-21 10:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 675 188