Firma Voice Net S.A. informuje o realizacji projektu budowy sieci światłowodowej na terenie gminy Kolbuszowa


Szerokopasmowy Internet w Gminie Kolbuszowa 
2018-04-11

Firma Voice Net S.A. przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1. Działanie to ma na celu zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza światłowodowego w celu świadczenia usług szerokopasmowych (telewizja, szybki internet, telefon).                                                  

Kontakt: tel. 579-470-131
e-mail: projekty@voice-net.pl

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-12 08:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 299 590