Planowane inwestycje


Planowane inwestycje 
2018-05-18

W tym roku, rozpoczną się kolejne inwestycje drogowe i sportowe. Urząd Miejski ogłosił przetargi na przebudowę dróg gminnych w Kolbuszowej. Rozbudowane i przebudowane zostaną:

  • Piaskowa na odcinku 220 metrów, ul. Krakowska na odcinku 500 metrów, planowane zakończenie prac- wrzesień 2018 r.
  • łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego na odcinku 139 m.

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę przebudowy ulicy Jesionowej. Inwestycja na odcinku 220 m realizowana będzie prze firmę Molter. Koszt prac to blisko 309 tys. zł. Planowane zakończenie robót- koniec sierpnia 2018 r.

Ponadto, został ogłoszony przetarg na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec października 2019 r.

Wybrano już wykonawcę budowy altany rekreacyjnej i zagospodarowania terenu wokół niej z przeznaczeniem na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Weryni. Za blisko 330 tys. prace wykona firma Fasada. Inwestycja zostanie zakończona w październiku 2018 r.

Końcem września br. planowane jest zakończenie rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej. Projekt zakłada:

  • przebudowę budynku byłej betoniarni na punkt selektywnego gromadzenia odpadów wymagających zadaszenia wraz z zapleczem sanitarnym
  • budowę wagi samochodowej oraz remont drogi i placu przywagowego
  • przebudowę wiaty garażowej na boksy do Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Koszt zadania to ponad 1,2 mln. zł.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-12-01 12:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 812 530