Projekt „Outdoor learning and sport activities” (OLASA)


Projekt „Outdoor learning and sport activities” (OLASA) 
2018-06-11

W dniach 21-25 maja 2018r. w ZSS w Kolbuszowej Dolnej miała miejsce wizyta gości z zagranicznych szkół partnerskich uczestniczących wraz z naszą placówką w programie Erasmus+, akcja KA2, finansowanym przez Unię Europejską. Projekt „Outdoor learning and sport activities” (OLASA), który trwa już drugi rok. Ma on na celu nawiązanie międzynarodowej współpracy partnerskiej między nauczycielami i uczniami szkół specjalnych i ogólnodostępnych z 5 krajów dającej możliwość wymiany doświadczeń w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt pozwala na rozwijanie umiejętności sportowych uczniów na miarę ich możliwości poprzez czynny udział w aktywnościach na świeżym powietrzu, powrót do gier i zabaw z lat dzieciństwa ich rodziców oraz ukazanie uczniom aktywnych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla gier komputerowych, telefonów komórkowych i telewizji. Ważnym elementem działań w ciągu dwuletniej realizacji projektu jest mobilizowanie uczniów do wysiłku fizycznego poprzez oferowanie im ciekawych form aktywności sportowej na świeżym powietrzu, zwiększenie liczby i zróżnicowanie zajęć ruchowych odbywających się poza budynkiem szkoły. Celem projektu jest także podnoszenie u osób niepełnosprawnych poczucia własnej wartości, pewności siebie i niwelowanie obaw przed niepowodzeniem ze względu na niepełnosprawność.

Od września 2016r. nasi nauczyciele i uczniowie brali udział w różnorodnych formach sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, pedagodzy uczestniczyli w szkoleniach w szkołach partnerskich, a czworo uczniów z ZSS w Kolbuszowej Dolnej wyjechało na krótkoterminową wymianę do Rumunii. Ponadto zakupionych zostało wiele pomocy dydaktycznych pozwalających na realizację w/w projektu.

Kolejnym punktem działań projektowych była wizyta reprezentantów szkół partnerskich w ZSS w Kolbuszowej Dolnej, podczas której odbyło się krótkie szkolenie dla nauczycieli, krótkoterminowa wymiana uczniów oraz międzynarodowe spotkanie dla koordynatorów. Reprezentacje w osobach dyrektorów, nauczycieli i uczniów przybyły z następujących placówek: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Cluj-Napoca w Rumunii, OZDEBIR Ozel Egitim Uygulama Merkezi 1. Kademe, Kocaeli w Turcji, Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, Funchal w Portugalii, IC Ninni Cassarà, Partinico, we Włoszech.

Nasi goście poznali system szkolnictwa specjalnego w Polsce, specyfikę pracy oraz metody i formy edukacji wykorzystywane w pracy z uczniami niepełnosprawnymi w naszej placówce. Zostali zaproszeni na spotkanie z Burmistrzem Kolbuszowej i przedstawicielami gminy, podczas którego zaprezentowane zostało nasze miasto, jego możliwości, a także przedstawiono system edukacji i formy wsparcia dla szkół.

W celu zrealizowania wyżej wymienionych celów podczas wizyty nauczyciele i uczniowie polskiej szkoły, jak również goście z zaprzyjaźnionych szkół brali udział w działaniach sportowych na świeżym powietrzu przygotowanych przez naszą placówkę. Temat spotkania w Polsce brzmiał: „Woda, ziemia, powietrze w aktywnościach sportowych na świeżym powietrzu”.

Reprezentanci ze wszystkich placówek biorących udział w projekcie uczestniczyli w różnych formach aktywności, podczas których możliwe było poznanie różnych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, integracja uczniów, zdrowa rywalizacja, a przede wszystkim wymiana doświadczeń. Wśród zorganizowanych aktywności  znalazły się: ringo, wspinaczka na dmuchanej ścianie, a także Olimpiada Specjalna w piłce nożnej, w której jedną z drużyn tworzyli uczniowie z Portugalii, Turcji, Rumunii i Polski. Uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół mieli okazję odbycia wędrówki po Bieszczadach, żeglowania po Jeziorze Solińskim, a tym samym poznawania wspaniałych uroków naszego kraju. Pełna integracja nastąpiła podczas Marszu terenowego po lesie na terenie Nowej Wsi, w którym brali udział również rodzice uczniów naszej szkoły, a także wolontariusze. Niesamowitym zaangażowaniem w przygotowanie wizyty wykazali się wszyscy pracownicy i uczniowie ZSS w Kolbuszowej. W tym miejscu pragniemy podziękować również wolontariuszom z SP nr 1 w Kolbuszowej oraz harcerzom z Hufca ZHP im. Janka Bytnara „Rudego” w Kolbuszowej, a także rodzicom naszych podopiecznych.

Cała wizyta przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze. Nasi zagraniczni przyjaciele byli zachwyceni historią i urokiem naszego małego miasteczka, a także naszej lokalnej „perełki” – kolbuszowskiego skansenu. Pozytywne odczucia, które towarzyszyły wszystkim podczas całego tygodnia znalazły odzwierciedlenie w otwartych listach, które zostawili dla nas nasi goście.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-12-04 12:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 851 602