Informacja o zmianie Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców o dofinansowanie wymiany kotłów centralnego ogrzewania w Gminie Kolbuszowa


Zmiana Regulaminu naboru wniosków 
2018-06-22

W związku z brakiem szczegółowego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok w Regulaminie naboru wniosków w ramach projektu p.n.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” wprowadza się następującą zmianę:

  • 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Ostateczna lista uczestników Projektu zostanie utworzona do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-04-19 11:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 035 776