Nowy wóz strażacki dla OSP Kupno


Nowy wóz strażacki dla OSP Kupno 
2018-07-10

Ochotnicza Straż Pożarna w Kupnie będzie miała nowy wóz strażacki. Samochód trafi do jednostki najpóźniej w październiku. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Gmina Kolbuszowa uzyskała dotację na zakup wozu z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W piątek (06.07) w Warszawie w obecności: Marcina Warchoła Wiceministra Sprawiedliwości, Mikołaja Pawlaka Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministra Sprawiedliwości, posła Zbigniewa Chmielowca, posła Kazimierza Gołojucha, Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej i Stanisława Zubera Skarbnika Kolbuszowej została podpisana umowa.

Wyposażenie jednostki w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozwoli na szybsze prowadzenie akcji ratowniczych.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-04-18 14:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 021 801