WIFI4EU w Gminie Kolbuszowa


WIFI4EU w Gminie Kolbuszowa 
2019-02-12

Gmina Kolbuszowa w pierwszym rozdaniu otrzymała grant WiFi4EU w wysokości 15 tys. euro na stworzenie lub modernizację darmowych bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu. W dniu 22.01.2019 r. została elektronicznie podpisana umowa na realizacje tego celu.

Komisja Europejska promując bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w miejscach użyteczności publicznej: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie ogłosiła program WiFi4EU. Budżet programu WiFi4EU na lata 2017–2019 wynosi 120 mln euro. Ze środków programu sfinansowana zostanie instalacja najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi w ośrodkach życia społecznego. Beneficjenci są wybierani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, przy czym wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać pewną minimalną liczbę bonów.

Przyznany bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi na terenie Gminy Kolbuszowa. Gmina poniesie koszty podłączenia do internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat.

Posiadamy już kilka wytypowanych miejsc instalacji, ale prosimy również Państwa o opinie w tej sprawie. Informację z proponowaną lokalizacją bezprzewodowego punktu dostępowego WiFi prosimy kierować na adres: wifi4eu@kolbuszowa.pl

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-08-20 09:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 724 112