Konsultacje społeczne - nowa Lokalna Strategia Rozwoju (PROW 2014-2020)


Konsultacje społeczne 
2015-04-15

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, fundusze będą pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniądze z działania LEADER przeznaczone są na szeroko rozumiany rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Mają służyć m.in. zachowaniu dziedzictwa lokalnego, pobudzaniu przedsiębiorczości na wsi, budowy dróg lokalnych, tworzeniu infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych, infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej itp.

W związku z tym zwracamy się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie własnych pomysłów na przyszłe przedsięwzięcia mające służyć rozwojowi naszej „małej ojczyzny”. Uwagi, pomysły prosimy składać poprzez wypełnienie ankiety oraz pomysłu na projekt. Formularze można wypełnić online na stronie Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” lub otrzymać w siedzibie LGD w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6, lok.2/4. Badanie ankietowe trwa do 30.06.2015r. Ankiety oraz zgłoszenia pomysłu na projekt można otrzymać także tut. Urzędzie, pok.21. 

Więcej informacji na stronie LGD „Siedlisko”

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-12-04 12:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 847 800