Pracownie mobilne w szkołach


Pracownie mobilne w szkołach 
2019-02-27

W marcu, z nowoczesnego sprzętu komputerowego będą korzystać uczniowie kolbuszowskich szkół. Do wszystkich gminnych placówek trafiły mobilne pracownie. Po zakończeniu szkoleń dla nauczycieli i przeprowadzeniu rekrutacji wśród dzieci, rozpoczną się zajęcia grupowe dydaktyczno –wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki oraz zajęcia rozwijające z informatyki i robotyki.

Wyposażenie pracowni obejmuje: 1 laptop nauczycielski wraz z oprogramowaniem do zarządzania pracownią, w tym komputerami uczniowskimi, 10/15 laptopów uczniowskich z systemem operacyjnym i pakietami oprogramowania zgodnymi z wymogami edukacyjnymi, ruter wi-fi, przenośna szafka do przechowywania i ładowania komputerów, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, kopiowania, skanowania, drukarka 3D, cyfrowe urządzenia zapisujące obraz lub dźwięk, wizualizer, wielkoformatowe, interaktywne urządzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku.

16-stanowiskowe pracownie komputerowe otrzymały:

Szkoła Podstawowa w Weryni – 1

Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej – 1

Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej – 1

Szkoła Podstawowa w Widełce – 1

Szkoła Podstawowa w Kupnie – 1

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej – 2

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej – 2

11 – stanowiskowe pracownie komputerowe otrzymały:

Szkoła Podstawowa w Zarębkach – 1

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 1

Szkoła Podstawowa w Domatkowie – 1 

Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 1 

Pracownie mobilne zakupiono w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystywania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów”, działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-12-04 12:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 851 695