Promesa dla gminy Kolbuszowa


Promesa dla gminy Kolbuszowa 
2019-03-11

6 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zostały przyznane promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Do przedstawicieli 58 jednostek podkarpackiego samorządu terytorialnego, w tym 46 gmin oraz 12 powiatów, trafi prawie 77 mln zł.

Promesę na kwotę 700 tys. zł z rąk Pani Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart i Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego otrzymał również Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Środki będą przeznaczone na odbudowę zniszczonych dróg i kanalizacji na terenie Kolbuszowej. W ramach przyznanych dotacji zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. St. Krzaklewskiego w Kolbuszowej
  2. Przebudowa drogi gminnej- ul. Rolnika w Kolbuszowej
  3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 11-go Listopada w Kolbuszowej
  4. Przebudowa drogi gminnej- ul. Wrzosowa w Kolbuszowej
  5. Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w Kolbuszowej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-05-22 17:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 249 445