Budowa ulicy Brzozowej w Kolbuszowej


Budowa ulicy Brzozowej w Kolbuszowej 
2020-02-04

W połowie stycznia rozpoczęły się prace przy budowie drogi gminnej ulicy Brzozowej w Kolbuszowej.

Zakres robót obejmuje budowę prawie półkilometrowego odcinka o nawierzchni asfaltowej (biegnącego od skrzyżowania z ul. Św. Brata Alberta do skrzyżowania z ul. Błonie) wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci wodociągowej. Ponadto wzdłuż ulicy zostanie wykonany jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości dwóch metrów oraz zjazdy do działek przyległych o nawierzchni częściowo z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni asfaltowej. Zadanie obejmuje także przebudowę fragmentu ul. Błonie (odcinek o dł. 72 m) w celu poprawy geometrii skrzyżowania z ul. Brzozową. Planowany termin zakończenia prac to początek października br.

Tereny w obrębie nowo powstającej drogi przeznaczone są pod usługi.

Wykonawcą inwestycji jest firma „BRUK-DAR” z Czermina. Koszt przedsięwzięcia to ponad milion złotych, z czego ponad 697 tys. zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-10-01 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 481 418