Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacja 
2020-02-06

Uprzejmie informujemy, że ulga za prowadzenie przydomowego kompostownika wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poniższych aktów prawa miejscowego:

  • uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady,
  • uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  • uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.

Po ogłoszeniu ww. dzienniku każdy z mieszkańców otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od tego momentu zostanie uruchomiona możliwość zmiany deklaracji w sprawie ulgi za prowadzenie przydomowego kompostownika.

Do momentu publikacji ww. uchwał opłata za odpady w miesiącu styczeń i luty 2020 r. obowiązuje według stawek z zeszłego roku.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-08-11 10:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 164 868