Otwarcie przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Informacja 
2020-05-05

Przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gminy Kolbuszowa zostaną otwarte w dniu 11 maja 2020 r.

Gmina Kolbuszowa jest w stanie spełnić wszystkie wymogi bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z jego wytycznymi grupy nie mogą być większe niż 12-osobowe, a na jedno dziecko nie może przypadać mniej niż 4 m kw. powierzchni.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i  Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących w pierwszej kolejności przyjmowane będą te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Aby skorzystać z tych preferencji należy wypełnić deklarację o swoim miejscu pracy.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki.

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-05-27 10:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 625 931