Informacja dotycząca oświetlenia ulicy Piaskowej


Wyjaśnienie 
2020-05-07

Wyjaśnienie w związku z pojawiającymi się zapytaniami o przyczyny ustawienia jednego słupa oświetleniowego w chodniku ul. Piaskowej:

Lokalizacja słupa ustawionego w chodniku jest lokalizacją tymczasową, spowodowaną linią napowietrzną średniego napięcia 15 kV, przebiegającą nad chodnikiem, pod bardzo dużym kątem. Odległość w rzucie pionowym najbliższego przewodu tej linii do posadowienia słupa musi być min. 5 m. Jest to uwarunkowane względami bezpieczeństwa, które są obowiązkowe przy tego typu inwestycjach. Linia ta jest przewidziana do demontażu przez PGE Dystrybucja – właściciela linii. Aktualnie PGE wykonuje projekt na zmianę tej linii z napowietrznej na kablową i wówczas problem z odległością zniknie. Do omawianego słupa jest doprowadzony kabel w rurach, tak by w miarę jak najmniejszej ingerencji w chodnik, można go było przestawić, tak jak pozostałe, poza chodnik, po demontażu linii. Alternatywą było zupełne pominięcie budowy tego słupa, ale powstałaby część jezdni nieoświetlona, co byłoby znacznie gorszym rozwiązaniem, tak dla pieszych jak i kierowców. Słup jest ustawiony ok. 50 cm. od jezdni (taka odległość jest wymagana ze względu na poruszające się samochody) oraz ok 140 cm. od przeciwległego krawężnika, co pozwala na swobodne przemieszczanie się pieszych, rodzica z wózkiem (bez wchodzenia na jezdnię) oraz małego dziecka jadącego na rowerku.

Za tymczasowe utrudnienie bardzo przepraszamy, ale jest to działanie doraźne i służące do zapewnienia możliwie najlepszych warunków w aktualnym stanie. Problem zniknie po przebudowie linii, a w ślad za tym, po przestawieniu słupa oświetleniowego.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-05-27 10:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 625 937