Szacowanie strat - informacja dla rolników


Szacowanie strat 
2020-06-25

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego /deszcz nawalny/ istnieje możliwość składania przez rolników wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wzór wniosku o szacowanie szkód można pobrać ze strony internetowej www.kolbuszowa.pl lub w Urzędzie Miejskim pokój nr 6 – Biuro Obsługi Klienta.      

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności obszarowych na 2020 rok.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 08.07.2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w godzinach pracy urzędu.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-07-03 15:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 885 984