Przygotowania do przebudowy ul. Handlowej w Kolbuszowej


Przygotowania do przebudowy ul. Handlowej 
2020-07-22

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że przygotowuje się do złożenia wniosku o pozyskanie środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Handlowej w Kolbuszowej.

Zakres wniosku będzie obejmował remont nawierzchni asfaltowej jezdni, przebudowę miejsc parkingowych, przebudowę zjazdów oraz przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej. Na powyższy zakres inwestycji Gmina Kolbuszowa posiada już przygotowane dokumentacje projektowe. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie przebudowa oświetlenia ulicznego.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-08-13 14:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 183 799