Uwaga! Dworzec w Kolbuszowej będzie nieczynny!


Informacja! 
2020-08-26

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z przebudową dworca PKP w Kolbuszowej od 1 września 2020 r. budynek oraz plac autobusowy dworca będą NIECZYNNE.

Na czas wykonywania robót zostaną uruchomione tymczasowe przystanki autobusowe zlokalizowane przy ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej (w pobliżu sklepu Biedronka). W okolicy przystanków zastępczych dla podróżnych umieszczone zostaną ogólnodostępne toalety przenośne Toi Toi.

Inwestycja nie będzie kolidowała z dojściem podziemnym do peronów stacji kolejowej.  

Za utrudnienia przepraszamy.

Zadanie pn. ,,Budowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach dwóch projektów:

  • „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” realizowany w ramach w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  • „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia” realizowany w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP na lata 2014-2020.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 14:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 038 027