Uczczono wydarzenia wrześniowe


81. rocznicę wybuchu II wojny światowej 
2020-09-10

W Kolbuszowej uczczono 81. rocznicę bitwy o Kolbuszową oraz 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość zorganizowano w środę 9 września. W tym roku upamiętnienie miało symboliczny charakter.

W imieniu mieszkańców, kwiaty przed pamiątkowymi tablicami przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września złożyły delegacje. Zebranych przywitała dyrektor szkoły Grażyna Pełka, a ks. Lucjan Szumierz odmówił modlitwę w intencji poległych za ojczyznę.

W uroczystościach rocznicowych wzięli udział: Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Wojciech Cebula Wicestarosta, Mieczysław Burek Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Marek Gil Zastępca Burmistrza, Krzysztof Wójcicki V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej, Franciszek Batory Wiceprezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Dorota Rabczak Dyrektor SP nr 1, Jerzy Sitko Dyrektor SP nr 2, Grażyna Pełka Dyrektor ZST, Małgorzata Gołębiowska Wicedyrektor LO, Zbigniew Bogacz Dyrektor ZSA-E.

Następnie zebrani na czele ze sztandarem ZST oraz Strzelcami przemaszerowali na kolbuszowski cmentarz. Złożenie wiązanek na mogiłach żołnierzy poległych w obronie ojczyzny poprzedziła wspólna modlitwa.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-11-27 13:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 804 513