Prace na Parkowej


ulica Parkowa 
2020-09-17

Prace na ulicy Parkowej przebiegają zgodnie z planem. Przebudowano już nawierzchnię. Ułożono kostkę betonową. Powstała ścieżka rowerowa. Aktualnie prowadzone są roboty związane z budową ogrodzenia wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 1. Ponadto montowane są balustrady i układane oświetlenie na kładce nad Nilem.

Kolejny etap zadania to budowa murka ozdobnego z cegły klinkierowej z siedziskami z elementów drewnianych wzdłuż Ogródka Jordanowskiego. Obok szalet miejskich stanie infomat, a wzdłuż ulicy zamontowanie zostanie oświetlenie parkowe LED.

Przebudowa ul. Parkowej w Kolbuszowej to pierwsze zadanie realizowane w ramach projektu  polegającego na zagospodarowaniu terenów wzdłuż rzeki Nil. Modernizacja ulicy zakończy się w grudniu.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-10-26 14:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 627 847