Mieszkańcy Sołectw Gminy Kolbuszowa


Informacja 
2020-12-09

Uprzejmie informuję, że następuje zmiana w dystrybucji worków służących do zbierania odpadów segregowanych tj. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło.

Do końca bieżącego roku w Sołectwach naszej Gminy Kolbuszowa, pakiety worków będą dostarczone bezpośrednio na nieruchomość. Worki na odpady ulegające biodegradacji dla właścicieli nieruchomości niekorzystających ze zwolnienia za posiadanie przydomowego kompostownika będzie można pozyskać w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej 15, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 800 - 1600, wtorek – piątek: 730 - 1530.  

Z poważaniem
Burmistrz Kolbuszowej

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 517 835