39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce


39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 
2020-12-14

W  niedzielę, 13 grudnia upamiętniono ofiary stanu wojennego w 39. rocznicę jego wprowadzenia.

Przedstawiciele władz samorządowych, członkowie NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele środowisk szkolnych złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem przy kościele pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej. Kwiaty w imieniu mieszkańców naszej gminy złożyli Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Zastępca Burmistrza Marek Gil. Następnie o godz. 16.00 odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny.

Dla upamiętnienia ofiar stanu wojennego w oknie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej pojawiło się symboliczne Światło Wolności. Akcja IPN „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, który wobec Polaków w wigilię 1981 r. wykonało wielu mieszkańców Zachodu. Świece zapalono wówczas m.in. w oknie Pałacu Apostolskiego i Białego Domu.

Wieczorem Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej zorganizował koncert patriotyczny online dedykowany „Bohaterom, opozycjonistom stanu wojennego”. Koncert przygotowany został z okazji  jubileuszu 70-lecia funkcjonowania orkiestry dętej MDK i jest dostępny do obejrzenia na stronie www.mdkkolbuszowa.pl.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 226