Powstają bulwary nad Nilem


Bulwary nad Nilem 
2021-01-04

Amfiteatr, fontanna, siłownia to niektóre z elementów infrastruktury rekreacyjnej bulwarów nad Nilem. Prowadzone są prace przy ich budowie. Robotnicy przygotowują teren pod budowę od strony mostu nad Nilem do ul. Narutowicza. Zadanie zostanie zakończone w grudniu br.

Powstające bulwary będą miejscem do wypoczynku i rekreacji. Inwestycja ma łączyć wiele atrakcji dla mieszkańców.

Wzdłuż rzeki wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej. Na terenie pomiędzy mostem na ul. Parkowej, a kościołem powstanie amfiteatr dla publiczności z zadaszoną sceną plenerową i oświetleniem. Zamontowane zostaną kurtyny wodne i wykonana fontanna multimedialna dla dzieci. Na tym obszarze pojawią się również obiekty plenerowe małej architektury (ławki, stojaki na rowery, drewniane pergole, murki gabionowe, dwie figurki odlewane krokodyla, kosze na śmieci) oraz obiekty do plenerowej aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży (stoły do gier, siłownia, zjeżdżalnia i tor saneczkowy dla dzieci, rampa dla deskorolkarzy). Zmianie ulegnie otoczenie wokół pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego- powstanie murek, schody, płyta graniowa, niska zieleń i oświetlenie. Przy cmentarzu parafialnym powstaną nowe miejsca parkingowe i jezdnia manewrowa. Zaaranżowana i uzupełniona zostanie zieleń.

Zagospodarowanie terenów wzdłuż Nilu w ramach programu rewitalizacji Miasta Kolbuszowa obejmuje również teren od mostu na ul. Parkowej do mostu przy budynku policji oraz przebudowę ul. Parkowej.

Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 4, 4 mln zł. Na jej realizację otrzymano dofinansowanie: ponad 2,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ok. 100 tys. zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-09 15:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 467 349