Przebudowa infrastruktury technicznej w przemysłowej części miasta


fot. Google Maps 
2021-02-11

W tym roku rozpoczną się prace polegające na poprawie stanu infrastruktury kanalizacyjnej i komunikacyjnej w przemysłowej części Kolbuszowej. Zakres realizowanych inwestycji będzie obejmował obszar ulicy: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora.

W rejonie zlewni ul. Rzeszowskiej przebudowana zostanie sieć kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. W  ramach projektu do nowej sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie ok. 50 gospodarstw domowych oraz 58 firm korzystających dotychczas z kanalizacji ogólnospławnej lub w ogóle niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.  Przeprowadzone inwestycje pozwolą na stworzenie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozytywnie wpłyną na stan środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie rozpocznie się od ul. Handlowej. Prace będą obejmowały m.in. remont nawierzchni asfaltowej jezdni, przebudowę miejsc parkingowych, zjazdów i chodnika, montaż oświetlenia ulicznego oraz wspomnianą modernizację sieci kanalizacyjnej.

Zadania częściowo finansowane będą z pozyskanych środków pieniężnych w wysokości 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 13:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 261