Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego


Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2020 
2021-02-15

Pani Janina Jadach z Kolbuszowej otrzymała tytuł „Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2020”. Konkurs został już po raz kolejny zorganizowany przez Starostwo Powiatowe. Dzisiaj (15 lutego) gratulacje oraz kwiaty dla mieszkanki gminy zaangażowanej w działania społeczne wręczył Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba.

Pani Janina Jadach jest z zawodu nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. Od pięciu lat przebywa na emeryturze. Jej historia związana z wolontariatem zaczęła się w pierwszych latach pracy zawodowej, gdzie szczególną troską otaczała dzieci z mniej zamożnych rodzin. Pomagała im w nauce po godzinach pracy, a niejednokrotnie za własne pieniądze kupowała przybory czy szkolne lektury. Była jedną z pierwszych, która założyła Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej. Ponadto, przez kilka lat, z młodzieżą organizowała zbiórki odzieży, środków czystości i przyborów szkolnych dla rodzin i dzieci polskich z Ukrainy, a także zbiórki żywności w sklepach. Brała udział w kwestach z młodzieżą przy kościele i na cmentarzu, z których środki przeznaczane były na określone potrzeby m.in. operacje zagraniczne, rehabilitacje dzieci czy wsparcie pogorzelców. Przez 16 lat czynnie włączała się w organizowanie balów charytatywnych, z których dochód przekazywany był potrzebującym. Angażowała się także w działalność Parafialnego Zespołu Caritas.

Pani Janina jest osobą otwartą na potrzeby drugiego człowieka. Wielu młodym zaszczepiła wolontariat współpracując z Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej. Wychodziła z różnymi projektami teatralnymi i patriotycznymi dla emerytów i rencistów. Co więcej, z okazji ich świąt, wraz z młodzieżą odwiedzała chorych w szpitalach. Nigdy nie szczędziła swojego czasu innym.

Mimo pandemii wciąż uczestniczy we wszystkich akcjach Caritas. Brała udział w przygotowaniu paczek żywnościowych na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Organizowała zbiórkę „Torba Miłosierdzia”, a z przyniesionych darów przygotowywała paczki dla podopiecznych. Podjęła działania, aby osoby potrzebujące mogły korzystać z ciepłego posiłku.

Pani Janina ma pod opieką 15 rodzin i utrzymuje z nimi stały kontakt. Pomaga rozwiązywać problemy codzienne, a widząc ich potrzeby wspiera talonami żywnościowymi. Utrzymuje stały kontakt z opieką społeczną, z którą wspólnie rozwiązuje problemy tych rodzin.

Pani Janinie serdecznie gratulujemy!

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 222