Rewitalizacja terenów wzdłuż Nilu


Teren pomiędzy kładką na ul. Parkowej a cmentarzem parafialnym 
2021-02-17

W przyszłym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego miejsca do wypoczynku, relaksu i zabawy. Tereny w centrum miasta zmienią się nie do poznania. Za ponad 4,4 mln zł zagospodarowane zostaną obszary wzdłuż Nilu. Inwestycję podzielono na trzy zadania. Pierwsze obejmuje przebudowę ul. Parkowej od drogi krajowej nr 9 do Rynku. Zadanie drugie i trzecie polega na rewitalizacji terenów przy rzece.

Obszar wzdłuż Nilu, obok kościoła, został już wyrównany i wkrótce będą prowadzone tam dalsze roboty budowlane. W pierwszej kolejności rozbudowany zostanie parking oraz jezdnia manewrowa przy cmentarzu parafialnym. Powstaną tutaj nowe miejsca postojowe. Na terenie od ul. Parkowej do powstającego Domu Seniora będzie znajdować się amfiteatr dla publiczności z zadaszoną sceną plenerową. Zamontowane zostaną kurtyny wodne i wykonana fontanna multimedialna dla dzieci. Pojawią się również obiekty plenerowe małej architektury (ławki, stojaki na rowery, pergole drewniane, murki gabionowe, dwie figurki odlewane krokodyla, kosze na śmieci) oraz obiekty do plenerowej aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży (stoły do gier, siłownia, zjeżdżalnia i tor saneczkowy dla dzieci, rampa dla deskorolkarzy). Ponadto w ramach inwestycji przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego powstanie murek, schody, płyta graniowa, niska zieleń i oświetlenie.

Ostatnim etapem przedsięwzięcia będzie budowa ciągu pieszo-rowerowego od kładki na ul. Parkowej w stronę budynku policji. Na skwerze zamontowana zostanie rzeźba plenerowa w formie kamiennego, sterowanego globusa z podświetleniem oraz figura krokodyla. Poprowadzone zostaną alejki spacerowe z elementami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem.

Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 13:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 403