Ostrzeżenie przed podtopieniami...


Ostrzeżenie przed podtopieniami... 
2021-02-19

W związku z prognozowanym wzrostem temperatury (co będzie powodowało szybkie topnienie zalegającej w znacznej ilości pokrywy śnieżnej) oraz przewidywanymi opadami atmosferycznymi, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o możliwości wystąpienia miejscowych podtopień.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na drożność systemów odwadniających (w tym koryt, rowów i kratek kanalizacji deszczowej), znajdujących się na posesjach, jak również w ich pobliżu, gdyż może to mieć znaczący wpływ na powstawanie rozlewisk, a co za tym idzie podtopień.

Poziom wód w rzekach oraz ciekach wodnych w Gminie Kolbuszowa jest monitorowany przez służby dyżurne GZZK i w przypadku pogarszania się sytuacji hydrologicznej będą podawane kolejne komunikaty.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-16 14:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 501 653