"Podkarpacki Naturalny Wypas III"- konsultacje


Konsultacje 
2021-03-03

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

Istnieje możliwość udziału w konsultacjach, które rozpoczęły się w dniu 19 lutego br. oraz zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 35 dni od dnia opublikowania informacji o konsultacjach, tj. do 25 marca br.

Treść ww. projektu Programu wraz z dokumentami dot. trybu konsultacji dostępna jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie www.podkarpackie.pl – w zakładce Rolnictwo – PODKARPACKI NATURALNY WYPAS – PODKARPACKI NATURALNY WYPAS III – KONSULTACJE.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 195