Postępy prac w Parku Niepodległości


Postępy prac w Parku Niepodległości 
2021-10-12

Do połowy listopada br. będą trwały prace przy realizacji I etapu budowy Parku Niepodległości w Kolbuszowej. Przeprowadzone zostały już roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wykonano również sieć energetyczną do zasilania elementów wyposażenia parku oraz oświetlenia terenu. Ponadto ułożono sieć teletechniczną dla potrzeb monitoringu wizyjnego. Zbudowano również zbiornik wodny o powierzchni 139 m2 oraz przebudowano i umocniono rów melioracyjny. Wykonano także nawierzchnie ciągów pieszo-rowerowych oraz placów z betonu dekoracyjnego, a w tym tygodniu zakończą się prace przy wykonywaniu nawierzchni mineralno- przepuszczalnej alei dębowej.

W parku posadzono już drzewa i krzewy. Cały czas trwają roboty ziemne polegające na niwelacji terenu oraz wymianie gruntu pod nasadzenia- zakładane są rabaty bylinowe z trawami ozdobnymi. Obszar inwestycji zostanie ogrodzony. Na wiosnę przyszłego roku zaplanowane są prace pielęgnacyjne.

Wartość prowadzonych robót to koszt ok. 2,2 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa”.

W kolejnym etapie budowy parku wykonane zostaną, m.in.:  ścieżki i kładki rekreacyjno- dydaktyczne, kurtyny wodne, elementy i urządzenia sportowe oraz rekreacyjne, toalety modułowe, oświetlenie i monitoring obiektu.

Docelowo Park Niepodległości ma posiadać kilka stref:

  • strefę reprezentacyjną (stanowiącą szeroki pas terenu wzdłuż południowej granicy parku, w której znajdzie się m.in. aleja dębowa, ogród żwirowy, zbiornik wodny z figurką krokodyla, kurtyny wodne, drewniane siedziska),
  • strefy zabaw (z zestawem do zabaw oraz pojedynczymi urządzeniami zabawowymi, urządzeniami siłowni plenerowej i rehabilitacji dla seniorów),
  • strefę wypoczynku biernego (z dużym rekreacyjnym trawnikiem, gdzie będzie możliwość organizowana, np. pikników)
  • strefę parku ekologicznego ( z łąkami kwietnymi i drewnianymi kładkami spacerowymi).

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-12-02 13:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 818 594