Tomik wierszy Pani Joanny Zioło


Tomik wierszy Pani Joanny Zioło 
2021-10-27

W dniu 26 października w budynku Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej odbyło się spotkanie promocyjne tomiku poezji Pani Joanny Zioło pt. „O przyjaciołach, o świecie i o mnie” wydanego przez kolbuszowską bibliotekę. Wiersze napisane są w języku francuskim i polskim, ilustrowane grafikami przygotowanymi przez Panią Halinę Krzych Kustosza w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej.

W wieczorze autorskim uczestniczyli przyjaciele, dawni uczniowie i współpracownicy Profesor Joanny Zioło. Wybrane utwory z tomiku wierszy zaprezentowały Jadwiga Krudysz- Starzec, Teresa Zuba i Bożena Jagodzińska. Autorka otrzymała gratulacje i kwiaty. Spotkanie uświetnił recital Bronisława Niezgody oraz jego uczennicy Anny Kulińskiej z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej. Przygotowana została również wystawa przedstawiająca wieloletnią współpracę Kolbuszowej z francuskim miastem partnerskim Ploërmel.

Pani Profesor Joanna Zioło jest emerytowanym nauczycielem języka francuskiego, inicjatorem i aktywnym uczestnikiem współpracy z Ploërmel, Honorowym Obywatelem Miasta Kolbuszowa i Honorowym Prezesem Kolbuszowskiego Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą „Kolbuszowa bez granic”.

Podczas spotkania została uroczyście wręczona nagroda Burmistrza Kolbuszowej dla Pani Haliny Krzych za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 2020, przyznana na wniosek Dyrektora MiPBP Andrzeja Jagodzińskiego.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-01-21 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 143 125