Pracownicy McDonald’s prowadzili akcję zbiórki odpadów


Akcja zbiórki odpadów - fot. McDonald's Kolbuszowa 
2021-11-25

Restauracja McDonald’s w Kolbuszowej jako oficjalny partner ogólnopolskiej akcji EcoHeroes zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej z prośbą o możliwość zorganizowania zbiórki odpadów.

W ramach projektu EcoHeroes ekipa pracowników z restauracji McDonald's w Kolbuszowej przeprowadziła zbiórkę odpadów na terenie miasta. Pracownicy popularnej restauracji zebrali odpady w okolicy ulicy Leśnej i Sokołowskiej w Kolbuszowej.

Odpady zebrano również na terenie przyległego do ulic lasu. Cała akcja trwała 3,5 godz., zebrano 5 worków śmieci w tym sporo plastiku, szklanych butelek oraz puszek. Wszystkie zebrane odpady zostały zagospodarowane przez firmę prowadzącą akcję.

Takie zbiórki odpadów EcoHeroes McDonald’s w Kolbuszowej planuje przeprowadzać regularnie co kwartał.

Burmistrz Kolbuszowej dziękuje, za inicjatywę, promowanie postaw proekologicznych, a także dobry przykład działań odpowiedzialnego podejścia względem środowiska naturalnego. Działania firmy McDonald’s mogą być wzorem dla innych przedsiębiorców.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-01-21 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 143 103