Budowa polderu przeciwpowodziowego


Budowa polderu przeciwpowodziowego 
2021-11-29

Z inicjatywy Burmistrza Kolbuszowej podejmowane są liczne działania związane z ochroną przeciwpowodziową. W związku z realizacją takich działań w dniu 22 listopada br. w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów w Kolbuszowej Dolnej na których planowana jest budowa polderu przeciwpowodziowego.

W spotkaniu uczestniczyli zastępca burmistrza Kolbuszowej, mieszkańcy, sołtys Kolbuszowej Dolnej, projektant oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

Uczestników spotkania przywitał Marek Gil zastępca burmistrza Kolbuszowej, który przedstawił podejmowane działania związane z ochroną przeciwpowodziową realizowaną przez Urząd Miejski w Kolbuszowej.  

Przedstawiciel firmy Solid- Bud, pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej dr inż. Mariusz Starzec zaprezentował analizę hydrologiczną zlewni ul. Tarnobrzeskiej oraz przedstawił proponowaną  lokalizację suchego polderu przeciwpowodziowego. Firma realizująca projekt zaproponowała 4 techniczne warianty ochrony przeciwpowodziowej tego odcinka zlewni, z jednym najbardziej realnym do wykonania.

Urządzenie hydrologiczne miałoby powstać w Kolbuszowej Dolnej wzdłuż nasypu kolejowego w pobliżu drogi Kolbuszowa Dolna- Zarębki. Byłby to naturalny obszar zalewowy w czasie wystąpienia ekstremalnych opadów o maksymalnej powierzchni 2,65 ha. W sytuacjach kryzysowych suchy zbiornik będzie chronił przed przelewaniem się wody przez drogę krajową nr 9 obok stacji paliw, a tym samym przed przedostaniem się dużej ilości wody do rzeki Nil.

Planowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców ul. Tarnobrzeskiej i ul. Wiejskiej w Kolbuszowej Dolnej przed coraz częstszym występowaniem ekstremalnych deszczów i towarzyszącym im lokalnych podtopień.

Gmina Kolbuszowa podejmuje wszelkie możliwe działania, aby w przyszłości nie dopuścić do sytuacji powodziowych w przypadku ponadnormatywnych opadów występujących na naszym terenie.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-01-21 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 143 194