Nowatorskie pomysły nauczycieli z Kolbuszowej


Nowatorskie pomysły nauczycieli z Kolbuszowej 
2019-06-28

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej pani Magdalena Kadłubiec przeprowadziła innowację pedagogiczną „Chemia po angielsku” przeznaczoną dla uczniów klas 3 gimnazjum. Nabór do zajęć odbywał się na zasadzie dobrowolności spośród najstarszych klas zainteresowanych zagadnieniami chemicznymi oraz pasjonatów języka angielskiego. Zajęcia realizowane były w systemie pozalekcyjnym raz w miesiącu.

Powyższa innowacja dawała uczniom możliwość nie tylko doskonalenia kompetencji językowych i chemicznych, ale również rozwijania samodzielnego uczenia się, czy twórczego myślenia. Szczególny jednak nacisk prowadząca zajęcia położyła na zdobywanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku angielskim oraz wymiany zdań na temat zagadnień chemicznych i naukowych. Globalizacja i otwarcie na problemy świata, jakie umożliwia Internet  i istniejące w nim platformy społecznościowe oraz inne środki masowego przekazu, narzucają w obecnym świecie potrzebę płynnego posługiwania się językiem obcym, a w szczególności angielskim. Coraz więcej uczniów klas 3 gimnazjum chce kontynuować naukę w Akademickich lub Uniwersyteckich Liceach Ogólnokształcących, w których przedmioty wykładane są właśnie w tym języku. Należy podkreślić, że pracodawcy bardzo chętnie będą zatrudniać tych młodych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia na temat świata, problemów, struktur, procesów nie tylko w języku ojczystym, ale też w obcym.

Innowacja „Chemia po angielsku” okazała się strzałem w przysłowiową dziesiątkę, gdyż bardzo spodobała się gimnazjalistom, którzy chętnie uczestniczyli w zajęciach chemiczno-angielskich. Podczas innowacji uczniowie poszerzali swoje słownictwo z języka angielskiego z zakresu ochrony środowiska, budowy i nazewnictwa podstawowych związków organicznych, nieorganicznych, budowy atomu i układu okresowego. Podczas zajęć wykonywali domina chemiczne, modele atomów pierwiastków, czytali szereg artykułów z naukowych magazynów angielskich, rysowali rebusy i krzyżówki, aby utrwalić nowe i niezbyt łatwe słownictwo naukowe w języku angielskim. Innowacja ukształtowała świadomych swojej wartości młodych ludzi jako obywateli zintegrowanej Europy, pozbawionych kompleksów, skłonnych do dzielenia się swoją wiedzą i reprezentowania szkoły na konkursach przedmiotowych. Jej wprowadzenie było nie tylko czymś istotnym dla uczniów, ale też zwiększeniem świadomości i kompetencji wśród nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych. Ostatecznym korzystnym efektem powyższej innowacji było podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły w oczach potencjalnych uczniów i rodziców.

           

Opracowanie: Elżbieta Małozięć, Magdalena Kadłubiec

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-12-04 12:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 851 474