Inwestycje


W inwestycji planuje się realizację pięciu zadań polegających na wykonaniu robót tj.:

- budowie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III na obszarze zlewni pompowni P2, na obszarze od ul. św. Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi – na południe od drogi powiatowej teren położony w mieście Kolbuszowa oraz na północ od drogi powiatowej – teren położony w miejscowości Nowa Wieś oraz w Kolbuszowej Dolnej na północ od ul. Partyzantów

- przebudowie istniejącego systemu kanalizacyjnego na rozdzielczy w mieście Kolbuszowa w rejonie ulic Partyzantów, Nadziei, E. Dębowskiego, J. Goslara, S. Żeromskiego, ks. A. Dunajeckiego, I. Krasickiego, W. Broniewskiego, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Kazimiera Wielkiego, Krótkiej, Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego, Obrońców Pokoju, Piłsudskiego, Targowej, Zielonej, Nowe Miasto

Koszt – 15 mln zł

Dofinansowanie - 8 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin zakończenia - 2019

1. PAŹDZIERNIK 2017
2. LISTOPAD 2017

Planowane boisko ma charakter obiektu ogólnodostępnego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży. Boisko o wymiarach 44m x 24m będzie obejmowało: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, dwa boiska do siatkówki oraz kort tenisowy. Nawierzchnia boiska wykonana będzie z trawy syntetycznej. Na placu stanie trybuna na 100 miejsc. Obiekt zostanie ogrodzony i oświetlony. Przebudowane będą również chodniki.

Dofinansowanie: 200 tys. zł

Koszt: 400 tys. zł

Zakończenie: 31.08.2018

1. KWIECIEŃ 2018
2. MAJ 2018
3. CZERWIEC 2018

W ramach inwestycji planuje się wymianę asfaltu, przebudowę ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych. Zakres robót obejmuje również przebudowę gazociągu i kanalizacji deszczowej. Powstanie dodatkowo 69 miejsc postojowych po stronie lewej. Wymienione zostanie oświetlenie i pojawi się nowa zieleń.

Koszt: ponad 1,2 mln zł

Termin zakończenia: 31.08.2018

1. KWIECIEŃ 2018
2. MAJ 2018
3. CZERWIEC 2018

4. LIPIEC 2018 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-08-14 10:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 697 737