Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa


W inwestycji planuje się realizację pięciu zadań polegających na wykonaniu robót tj.:

- budowie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III na obszarze zlewni pompowni P2, na obszarze od ul. św. Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi – na południe od drogi powiatowej teren położony w mieście Kolbuszowa oraz na północ od drogi powiatowej – teren położony w miejscowości Nowa Wieś oraz w Kolbuszowej Dolnej na północ od ul. Partyzantów

- przebudowie istniejącego systemu kanalizacyjnego na rozdzielczy w mieście Kolbuszowa w rejonie ulic Partyzantów, Nadziei, E. Dębowskiego, J. Goslara, S. Żeromskiego, ks. A. Dunajeckiego, I. Krasickiego, W. Broniewskiego, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Kazimiera Wielkiego, Krótkiej, Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego, Obrońców Pokoju, Piłsudskiego, Targowej, Zielonej, Nowe Miasto

Koszt – 15 mln zł

Dofinansowanie - 8 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin zakończenia - 2019

1. PAŹDZIERNIK 2017
2. LISTOPAD 2017

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-07-20 13:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 588 902