06
kwi  2017

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym


Burmistrz Kolbuszowej
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ


zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 81/5 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.


                                                                                                 Burmistrz Kolbuszowej
                                                                                                            Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-04-20 14:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 218 754