06
kwi  2017

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Zbożowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


Burmistrz Kolbuszowej
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21


WYWIESZONY ZOSTAŁ


zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Zbożowej, oznaczonych nr ew. działek 2209/15, 215/5, 209/12 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz oznaczonej nr ew. działki 2209/13 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
                                                                                                 

Burmistrz Kolbuszowej
 Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 14:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 452 610