19
kwi  2017

XXXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej odbędzie się XXXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2016 rok dla Gminy Kolbuszowa.
5. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Świerczów do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXXIV/426/16 Rady Miejskiej
w Kolbuszowej z dnia 28.12.2016 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ufundowania sztandaru dla 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej aglomeracji Kolbuszowa" z POIiŚ 2014-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu usługowego w rejonie ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego- służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kupnie stanowiącej własność gm. Kolbuszowa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
14. Interpelacje i wolne wnioski.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-05-24 14:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 326 797